Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Tijdschrift.land
De voorwaarden zijn van toepassing op Tijdschrift.land. Tijdschrift.land is een initiatief van Pijper Media B.V. Pijper Media B.V. is een uitgeverij en biedt haar producten (abonnementen, magazines, boeken en pakketten) aan op Tijdschrift.land. Pijper Media B.V. is gevestigd aan de Stettinweg 15, 9723HD te Groningen, Nederland. De klantenservice van Tijdschrift.land is bereikbaar via tel. 088-6544011 of via [email protected].

Artikel 2: Afsluiten van een abonnement
Je schaft het gewenste abonnement aan door de gevraagde gegevens in te vullen op het bestelformulier en hierna op bestel te drukken. De abonnementenservice heeft Pijper Media B.V. uitbesteed aan Abonnementenland. Deze zijn te bereiken via: De Bladenbox, Abonnementenland, postbus 20, 1910 AA uitgeest, 0251 257924; (ma t/m vrij van 09.00-17.00 uur, 10 ct. per minuut) of www.aboland.nl.

Artikel 3: Duur van een abonnement
De duur van een abonnement geldt voor de aangegeven periode. Per abonnement wordt in de voorwaarden expliciet aangegeven of het abonnement automatisch afloopt dan wel doorloopt/door jou opgezegd te worden.

Artikel 4: Bevestiging order
De bevestiging van het afsluiten van een abonnement geschiedt door Abonnementenland via e-mail, indien een e-mailadres is opgegeven. Tevens wordt op het scherm een bevestiging getoond na het aangaan van een abonnement. Het strekt tot de aanbeveling deze uit te printen.

Artikel 5: Betaling abonnementsgeld
De wijze waarop het abonnementsgeld voldaan dient te worden is afhankelijk van het magazine. Per abonnement wordt de betaalwijze expliciet aangegeven. Meestal geschiedt dit via een eenmalige automatische incasso en/of een acceptgiro. Indien het abonnementsgeld in speciale gevallen aan Abonnementenland betaald wordt, geschiedt dit per beveiligde eenmalige automatische machtiging of op een in dat geval vooraf aangegeven andere wijze.

Artikel 6: Levertijd en bezorging
Tijdschift.land is zélf verantwoordelijk voor de verzending van het product in de webshop. De standaardlevertijden bedragen binnen Nederland: 2-5 werkdagen (huidige jaargang). Bestellingen worden op maandag, woensdag en vrijdag verstuurd.
Tijdschrift.land verzendt wereldwijd.
Alle eerdere verschenen edities (meer dan en jaar) kunnen indien voorradig op aanvraag worden besteld door te mailen naar [email protected]

Artikel 7: Welkomstgeschenk
Bij sommige abonnementen krijg je een welkomstgeschenk. De levering en garantie op welkomstgeschenken staat beschreven in de ontvangen bevestiging.

Artikel 8: Adreswijzigingen abonnementen
Indien je nog geen tijdschrift ontvangen hebt en je bent abonnee, kun je jouw adreswijzigingen doorgeven aan de klantenservice van Abonnementenland.

Artikel 9: Wijzigen abonnementsprijs
Tijdschift.land behoudt zich het recht voor de prijzen van de abonnementen te wijzigen. Tijdschift.land verplicht zich abonnementen die aangegaan zijn onder de oude condities als zodanig te leveren.

Artikel 10: Opzeggen abonnement
Het opzeggen van een abonnement dient bij Abonnementenland, postbus 20, 1910 AA uitgeest, bel 0251 257924; (ma t/m vrij van 09.00-17.00 uur, 10 ct. per minuut) of ga www.aboland.nl . Informatie hierover vind je ook in het colofon van het tijdschrift.

Artikel 11: Tijdschrift niet ontvangen webshop
Indien je nog geen tijdschrift ontvangen hebt, kun je contact opnemen met de klantenservice van Tijdschrift.land via [email protected].

Artikel 12: Mogelijkheid van vervangende goederen of diensten
Indien Tijdschrift.land niet aan haar leveringsverplichting kan voldoen, is zij verantwoordelijk voor het bieden van een vervangend abonnement/ tijdschrift van tenminste gelijke prijs en kwaliteit.

Artikel 13: Herroepingsrecht
Levering van tijdschriften vormen een uitzondering op het herroepingsrecht van tenminste zeven dagen conform de wet Kopen op Afstand. Tijdschrift.land behoudt zich op basis van deze wet het recht voor niet in te gaan op beroepingen op het herroepingsrecht voor eenmaal afgesloten abonnementen.

Artikel 14: Klachten
Klachten over Tijdschrift.land dienen schriftelijk (per post) of per mail gemeld te worden. De klacht wordt binnen dertig dagen behandeld. Indien de klacht niet naar wens opgelost wordt, kan binnen drie maanden het geschil voorgelegd worden aan een onafhankelijke geschillen commissie, waaronder de Geschillencommissie Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Zij zijn schriftelijk te bereiken via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Artikel 15: Privacy Statement / Wet bescherming Persoonsgegevens
De wijze waarop Tijdschrift.land omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in de privacyverklaring.

Artikel 15.1: Nieuwsbrief
Bij het bestellen van een product via Tijdschrift.land stemt u ermee in om een nieuwsbrief te ontvangen en daarmee op de hoogte te blijven van nieuwe titels en voordeelacties.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
Tijdschrift.land aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik van de diensten van Tijdschrift.land ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Tijdschrift.land. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.

Artikel 17: Wijzigen voorwaarden
Deze voorwaarden van Tijdschrift.land kunnen worden gewijzigd. De meest recente versie zal altijd op de website worden geplaatst. Indien je na een wijziging de voorwaarden van Tijdschrift.land gebruikt, aanvaardt je de (gewijzigde) voorwaarden.